Kuşku Çağı

Kafekitap fiyatı:
TL
    

 

Kuşku Çağı hakkında

 

Nathalie Sarraute'un dört denemesinden oluşan Kuşku Çağı ilk kez kitap olarak 1956 yılında yayımlandı.
 
Dönem olarak Fransa'da ve dünyada Yeni Roman akımının sürdüğü ve etkilerinin yaşandığı bir ortamda bu kitap çok ses getirdi.
 
Kitap aynı zamanda Yeni Roman ekolünün ilk teorik çıkışı sayılmaktadır. Nathalie Sarraute, kendine özgü kavramlar geliştirdiği denemelerinde özellikle genç yazarlar üzerinde derin izler bıraktı. Dostoyevski'den Kafka'ya, Joyce'tan Proust'a ve Virginia Woolf'a kadar modern romanın büyük öncülerinin yapıtlarını titizlikle inceleyen Sarraute, onların dönemin roman alanındaki devrimci gelişmelerine olan etkilerini ortaya koydu.  
 
 
KİTAPTAN

Roman üzerine yapılmakta olan tartışmaların bir süredir gördüğü ilgi, “Yeni Roman” diye adlandırılmış olan akımın taraftarlarınca ortaya atılan fikirler, bu romancıların önce kuramlarla, sonra ise bu teorilere tamamen ilgisiz deneyciler oldukları görüşüne yol açmıştır. Bu romanlara “laboratuar deneyleri” denilmesinin sebebi budur.
Ve bu görüşten yola çıkılırsa, benim, güncel romanı, bu romanın biçimi ve içeriği üzerine geliştirdiğim bazı dü-şünceler, sonra ise ilk kitabım olan “Tropismes” ile bu düşünceleri sonraki kitaplarımda uygulamaya çalıştığıma inanılabilir.
Hiçbir şey bu düşünce tarzı kadar kusurlu olamaz.