Naylon Sözler

Kafekitap fiyatı:
TL

Naylon Sözler hakkında

Hiç söyledi mi size
Coğrafya öğretmeniniz
Katil nehirler barındırır 
Masa üzerindeki plastik yerküreniz
 
Behrengi’yi çaldı mesela Aras
O gündür ağıt yakıyor Mezopotamya’da
Bütün küçük kara balıklar
 
Kuzeyde
Ouse nehrinde
Hayaleti dolaşır
Yalnız ve güzel Virgina Woolf’un
Elbisesinin ceplerinde
Edebiyat katili
Hüzünlü ve ağır taşlar
Nehirle işbirliği yapmışlar
İçi acır durur Orlando’nun