İnsanların Dünyası

Kafekitap fiyatı:
0,00 TL

Saint-Exupéry Toplu EserleriGece UçuşuKüçük PrensGüney Postasıİnsanların Dünyası

İnsanların Dünyası hakkında

1926 yılıydı. Ulaştırma pilotu olarak Latécoère Şirketi'ne girmiştim. Bu şirket, Aéropostale ve Air France şirketle-rinden önce Toulouse-Dakar bağlantısını sağlıyordu. Bu-rada mesleği öğreniyordum. Sıra bana gelince, öteki arka-daşlar gibi ben de posta uçağını kullanma onuruna erme-den önce, gençlerin atlattığı çıraklık dönemini geçiriyor-dum. Deneme uçuşları yapıyor, Toulouse'la Perpignan arasında gidip geliyor, dondurucu bir hangarın bir köşe-sinde sıkıcı meteoroloji dersleri görüyorduk. Henüz bil-mediğimiz İspanya Dağları'nın korkusuyla ve eskilere karşı duyduğumuz saygıyla geçiyordu günlerimiz.