Savaş Pilotu

Kafekitap fiyatı:
0,00 TL

Saint-Exupéry Toplu EserleriGece UçuşuKüçük PrensGüney Postasıİnsanların Dünyası

Savaş Pilotu hakkında

Burnuna baktığım bu İsrael'e karşı derin bir dostluk besli-yordum. Gruptaki en yürekli pilot arkadaşlardan biriydi. Yürekli olduğu kadar da alçakgönüllüydü. Ona, Yahudi'le-rin tedbirli oluşundan öylesine çok söz etmişlerdi ki yü-rekliliği, tedbirli olma anlamına alıyor gibiydi. Yenmek için sabır gösteriyordu.
Neyse, kocaman kırmızı burun bir an gözüme çarptı; ama İsrael çok acele yürüdüğünden, kendisi ve burnu hemen geçip gitti. Canım şaka yapmak istemedi, Gavoille'e dön-düm:
"Onun burnu neden böyle?"
"Annesi öyle yapmış," diye yanıt verdi Gavoille.