Kara Ok

Kafekitap fiyatı:
9,00 TL
Piyasa Fiyatı:
12,00 TL

Kara Ok hakkında

Olaylar 1463 yılında ilkbahar mevsiminde Tunstall adlı bir köyde geçmektedir. Bu köy İngiltere’de bulunan küçük bir dağ köyüdür. Bu köy Sir Daniel himayesi altında Lancaster hanedanlığına bağlıydı. Halkın geliri topraklardandır. Bu gelirin çoğu Sir Daniel’e teslim edilirdi.
Derebeylik, kilisenin etkisi ağır basmaktaydı. Toprak kavgaları devam etmekteydi. İngiltere’de uzun yıllardan beri tahtı ele geçirmek isteyen York ve Lancaster hanedanları savaş durumundaydı. York hanedanının bayrağında bulunan beyaz gül ve Lancaster hanedanlığının bayrağındaki kırmızı gül onların simgesi olarak kullanılmaktaydı.
Derebeyi (Sir Daniel) diğer derebeyleri ile toplantı için şatodan ayrılmıştı. O gün şatonun idaresini yaşlı komutanı Bennet ve kahyasına bırakmıştı. Şatonun çanları hiç alışkın olmadık şekilde çalındığında köylüler tedirginlik içinde toplandılar. Şatoya gelen haberci herkesin silahlanmasını istemiş savaşa katılan herkese para verileceğini iletmişti. Birliğin yönetimi yaşlı komutana bırakılmıştı.