Gülümser  Şimşek

Gülümser Şimşek

Share on Facebook Share on Twitter

Gülümser Şimşek biyografisi

1955 yılında Zara’da doğmuştur. 1971 yılında Bursa Kız İlköğretmen Okulu’ndan mezun olmuş, yirmi beş yıl boyunca ülkemizin farklı bölgelerinde Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını ilköğretim çağındaki çocuklara aktarmıştır. Emekli olduktan sonra kendi anaokulunu açmıştır. Bu süreç okulöncesi yaştaki çocukların derin ve zengin dünyasına yakından tanıklık etme şansı vermiş ve çocuk masalları yazmaya zemin hazırlamıştır. Eş zamanlı olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde farklı düzeylerde görev almış, Çevre Komisyonu başkanlığı döneminde dernek adına ormanlar oluşturulmasına aracı olmuştur. Eğitim ve Çocuk komis-yonlarında toplum yararına projeler oluşturulmasına katkı sunmuştur. Küçük Bulutun Serüvenleri  ve Özgün Bilmeceler isimli çocuk kitaplarını yazmıştır. Halen farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük ilkesiyle eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

Gülümser Şimşek Eserleri:
20,00 TL